Sophos Mobile
Quản lý điểm cuối an toàn thống nhất

Tại sao Sophos Mobile?

Sophos Mobile là một giải pháp quản lý điểm cuối thống nhất (UEM) và bảo mật giúp doanh nghiệp dành ít thời gian và công sức hơn để quản lý và bảo mật các điểm cuối truyền thống và di động. Giải pháp UEM duy nhất tích hợp nguyên bản với nền tảng bảo mật điểm cuối thế hệ tiếp theo hàng đầu, Sophos Mobile hỗ trợ quản lý
của các thiết bị Windows 10, macOS, iOS và Android.

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Năng suất

Cho phép người dùng làm việc theo cách họ muốn, trên bất kỳ thiết bị nào họ muốn – một cách an toàn.

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Bảo Vệ

Đảm bảo dữ liệu kinh doanh không bị tấn công và bị đe dọa bởi phần mềm độc hại.

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Sự đơn giản

Dễ dàng cấu hình, quản lý và bảo trì.

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile -Giá trị.

Giá dựa trên người dùng cho phép bạn quản lý và bảo đảm các điểm cuối hợp lý.

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Thiết bị

 • iOS, Android, Windows 10, macOS
 • Cấu hình và chính sách
 • Quản lý hàng tồn kho và tài sản
 • Báo cáo chi tiết

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Ứng dụng

 • Cài đặt, gỡ bỏ và xem các ứng dụng
 • Cửa hàng ứng dụng doanh nghiệp
 • Kiểm soát ứng dụng, danh sách trắng / danh sách đen
 • Quản lý và định cấu hình ứng dụng Office 365

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Nội dung

 • Hộp thư điện tử và tài liệu
 • Xuất bản nội dung
 • Quản lý chỉ dành cho container
 • Container hệ điều hành riêng

Bản quyền phần mềm Sophos Mobile – Bảo vệ

 • Tuân thủ quy tắc và khắc phục
 • Phần mềm độc hại, ransomware, PUA
 • Chống lừa đảo
 • Bảo vệ web, lọc web

Bản quyền phần mềm Sophos – Giải pháp bảo mật toàn diện

Sexy Muscle Guy Solo Cam Hot Married Daddy Wanking Dianna Sanders Cumtribute Catfight Kitchen Nude Gloryhole Milking